Bygger norsk havvind

Hvorfor

Å bygge en bærekraftig fremtid

Fornybar energi vil bli normen etter hvert som nasjoner og industrier fortsetter sin vei mot dekarbonisering

Ettersom energi får en stadig mer sentral rolle i samfunnet er det klart at fornybare energikilder er nøkkelen til en karbonfri framtid og energiresistens. Energietterspørselen vokser, industrier elektrifiserer, og fornybar energi som havvind vil bli en av hovedpilarene i strømforsyningen.

Hvem

To partnere. Ett mål.

En allianse bygget på erfaring og en delt visjon

Ventyr ble etablert i 2021 og består av norske Norsea Group og belgiske Parkwind. Sammen skal vi forandre Norges havvindindustri

Hva

Teknologi i harmoni med naturen

Ventyr i hjertet av norsk havvind

Vindenergi til havs har vist seg å være en av de mest pålitelige, skalerbare, sikre og kostnadseffektive løsningene for produksjon av grønn strøm, og teknologiske framskritt gir store muligheter for industriutvikling i dypere og fjernere områder offshore i harmoni med dyphavsøkosystemene.


Referanser

Project image

MIAOLI COUNTY, TAIWAN

376 MW / 47 TURBINER

Formosa 2

Formosa 2 fullførte installasjonen av 47 vindturbiner i januar 2023, 4-10 km utenfor kysten av Miaoli County i den nordvestlige delen av Taiwan. Siden turbinene ble koblet til nettet i mars 2023, har Formosa 2 levert grønn energi til rundt 380.000 husstander.

MIAOLI COUNTY, TAIWAN

376 MW / 47 TURBINER

SULDAL, NORGE

I 2020 ble WindWorks Jelsa etablert av NorSea, Suldal kommune og Ryfylke IKS, med Norsk Stein som partner. Formålet med selskapet er å utrede muligheten for å etablere et større industrianlegg på Jelsa i Suldal.

Ambisjonen vår er å forvandle dagens steinbrudd på Jelsa til et storskala lavutslipps industrianlegg for bygging og montering av flytende vindturbiner. Et betydelig bidrag til utviklingen av norsk havvindindustri.

Med nesten 60 års kompetanse fra norsk offshoreindustri er målet vårt å støtte den fremvoksende industrien for flytende havvind ved å redusere utslipp og kostnader fra bygging av vindturbingeneratorer.

SULDAL, NORGE

DUNDALK, IRLAND

375MW

Oriel Windfarm blir Irlands første fullt operative havvindpark. Prosjektet kommer til å bli Parkwinds største når det gjelder kapasitet.

Prosjektet dekker 24 km² i Irskesjøen, 22 km utenfor kysten av Dundalk i Irland. Turbinene har en kapasitet på opptil 375 megawatt og kan gi strøm til omtrent 300 000 husstander – noe som vil bidra betydelig til Irlands mål om å øke andelen fornybar energi.

Oriel Windfarm utvikles i fellesskap av Parkwind og ESB, Irlands ledende elektrisitetsselskap – eid av den irske stat. Utviklingen av prosjektet startet i 2003 og Parkwind gikk inn i prosjektet i 2017. Partnerskapet med ESB ble opprettet i 2019.

DUNDALK, IRLAND

375MW

OSTEND, BELGIA

165MW / 50 TURBINER

Nobelwinds 50 turbiner gir strøm til ca. 190 000 husstander, og dekker et område på 19,8 km² i den belgiske delen av Nordsjøen.

Prosjektet befestet Parkwinds ledende rolle innen vindenergi i den belgiske Nordsjøen og inkluderte både nye fremskritt innen datainnsamling og Parkwinds første forsknings- og utviklingssatsinger.

Prosjektet markerer også Parkwinds første samarbeid med de japanske aksjonærene Sumitomo, som fortsatt er en sentral partner i nye utviklingsprosjekter.

OSTEND, BELGIA

165MW / 50 TURBINER

Aktuelt