Vår visjon

Mer enn grønn energi

Offshore vindenergi er fantastisk. Den har både evnen til å produsere grønn energi, samt skape ny og langsiktig økonomisk vekst for lokalsamfunn. Det er derfor vi tror på det.

For oss er offshore vindenergi et økosystem:

  • Der vi har respekt for dyphavsøkosystemet og gir det anledning til å blomstre.
  • Hvor økonomiske muligheter skapes gjennom arbeidsplasser og FoU-fasiliteter.
  • Der andre energiknutepunkter er tilkoblet, og gir en pålitelig tilførsel av ren energi hvor og når det trengs.
  • Der alt blir utviklet, bygget og drevet på en kostnadseffektiv og miljøvennlig måte.

Aktuelt