Vår erfaring

Vi har bygget vindparker og maritime infrastrukturprosjekter i flere tiår. Alliansens komplementære karakter setter oss i en unik posisjon der vi kan kombinere Europas offshore vindsuksesshistorier med norsk fokus og ekspertise.

Under finner du et utvalg havvindprosjekter vi har bygget og drifter.

SULDAL, NORGE

I 2020 ble WindWorks Jelsa etablert av NorSea, Suldal kommune og Ryfylke IKS, med Norsk Stein som partner. Formålet med selskapet er å utrede muligheten for å etablere et større industrianlegg på Jelsa i Suldal.

Ambisjonen vår er å forvandle dagens steinbrudd på Jelsa til et storskala lavutslipps industrianlegg for bygging og montering av flytende vindturbiner. Et betydelig bidrag til utviklingen av norsk havvindindustri.

Med nesten 60 års kompetanse fra norsk offshoreindustri er målet vårt å støtte den fremvoksende industrien for flytende havvind ved å redusere utslipp og kostnader fra bygging av vindturbingeneratorer.

DUNDALK, IRLAND

375MW

Oriel Windfarm blir Irlands første fullt operative havvindpark. Prosjektet kommer til å bli Parkwinds største når det gjelder kapasitet.

Prosjektet dekker 24 km² i Irskesjøen, 22 km utenfor kysten av Dundalk i Irland. Turbinene har en kapasitet på opptil 375 megawatt og kan gi strøm til omtrent 300 000 husstander – noe som vil bidra betydelig til Irlands mål om å øke andelen fornybar energi.

Oriel Windfarm utvikles i fellesskap av Parkwind og ESB, Irlands ledende elektrisitetsselskap – eid av den irske stat. Utviklingen av prosjektet startet i 2003 og Parkwind gikk inn i prosjektet i 2017. Partnerskapet med ESB ble opprettet i 2019.

OSTEND, BELGIA

165MW / 50 TURBINER

Nobelwinds 50 turbiner gir strøm til ca. 190 000 husstander, og dekker et område på 19,8 km² i den belgiske delen av Nordsjøen.

Prosjektet befestet Parkwinds ledende rolle innen vindenergi i den belgiske Nordsjøen og inkluderte både nye fremskritt innen datainnsamling og Parkwinds første forsknings- og utviklingssatsinger.

Prosjektet markerer også Parkwinds første samarbeid med de japanske aksjonærene Sumitomo, som fortsatt er en sentral partner i nye utviklingsprosjekter.

OSTEND, BELGIA

171MW / 56 TURBINER

Belwind

Parkwinds første vindenergiprosjekt, Belwind, feiret 10 år i 2020, og er en av Belgias første havvindparker. Belwind ligger 49 km ute i Nordsjøen, og er en av de mest fjerntliggende havvindparkene i den belgiske sonen.

Femtiseks turbiner fordelt på 17 km² genererer nok grønn energi til å dekke forbruket til 160 000 hjem.

Ved oppstart var Belwind en av verdens største vindparker. Prosjektet satte fart på offshore-utviklingen i regionen, og omfanget viste frem vindteknologi som en av de beste veiene mot en utslippsfri framtid.

Etter å ha blitt brukt som testområde for flere FoU-prosjekter, inkludert testing av datidens største vindturbin, hjalp Parkwind industrien med å ta viktige skritt for å fremme offshore vindteknologi.

OSTEND, BELGIA

216MW / 72 TURBINER

Northwind

Northwind er Parkwinds andre havvindpark. De 72 turbinene, som dekker 14,5 km² og ligger 37 km fra land i den belgiske delen av Nordsjøen, produserer grønn strøm som kan dekke behovet til omtrent 200 000 husstander.

Prosjektet var en teknologisk triumf og inneholdt datidens lengste og største eksportkabel – som transporterte strøm fra vindparkene Northwind og Nobelwind og inn til land.

Northwind-konsesjonen var opprinnelig planlagt å være det første visjonære prosjektet fra Parkwinds grunnleggere. Visjonen ble imidlertid fremskyndet gjennom en mulighet til å utvikle Belwind først, og de to prosjektene satte virkelig fart på Belgias offshore vindsuksesshistorie.

OSTEND, BELGIA

219MW / 23 TURBINER

Northwester 2

Parkwinds havvindpark Northwester 2 ble ferdigstilt i 2020 og ligger 51 km fra land i den belgiske delen av Nordsjøen. De 23 turbinene som er plassert på et 11,7 km² stort område gir grønn strøm tilsvarende forbruket til 220 000 husstander.

I Northwester 2 finner vi den mest moderne turbin- og fundamentteknologien. Vindparken er utstyrt med den største kommersielt tilgjengelige vindturbinen, Vestas 9,5 MW-V164, samt Parkwinds patenterte “boksplattform” overgangsstykke som er konstruert for å tåle over 25 år med offshoremiljø og minimalt vedlikehold. Alt dette gjør Northwester 2 til en av verdens mest avanserte havvindparker.

Dette er det første prosjektet som er koblet til Elias offshore-sentralverket som konsoliderer elektrisitet produsert av vindparker i den belgiske delen av Nordsjøen. At parken ble ferdigstilt til avtalt tid – til tross for en pandemi og kraftige vinterstormer – er noe vi er veldig stolte av.

SASSNITZ, TYSKLAND

257MW / 27 TURBINER

Arcadis Ost I

Parkwinds havvindpark Arcadis Ost I ligger i Østersjøen, 19 km utenfor den tyske øya Rügen. Turbinene vil dekke 29 km² og supplere landets ekspanderende offshorekapasitet med 257 megawatt, og skape nok grønn energi til å dekke forbruket til omtrent 290 000 husstander.

Arcadis Ost I er planlagt ferdigstilt i 2023 og er et av Parkwinds første internasjonale prosjekter gjort i samarbeid med tyske myndigheter. I løpet av en periode på bare 10 år har prosjektet bidratt til at havvind er den raskest voksende fornybare energikilden i landet.

Med vanndybder på opptil 45 m og utfordrende grunnforhold, skal Parkwind bruke en flytende installasjonsmetode for turbinene. Dette er en av de viktigste innovasjonene innen offshore vindenergi, og kommer til å skape nye utviklingsmuligheter til havs over hele verden.