Windmills at sea

Leverandørportal

I Ventyr Energy arbeider vi nå med tilbudet vårt på vindparken Sørlige Nordsjø II. Dette prosjektet vil være den første bunnfaste havvindutbyggingen i Norge, og vil bestå av cirka 100 vindturbiner som totalt kan produsere 1500 MW. Strømmen fra disse turbinene skal deretter føres til land, for å støtte Norges ambisjoner om en større andel fornybar energi.

Til våre prosjekter ønsker vi å invitere lokale, små og mellomstore bedrifter (SMB) i norsk offshore (vind)industri. Målet er å gi lokale bedrifter – samt andre små og mellomstore bedrifter – en mulighet til å bli kjent med Ventyr Energy og entreprenørene som er involvert i dette havvindprosjektet.

Norges mål om å produsere 30 GW fornybar energi innen 2040 gir enorme muligheter for lokale entreprenører og SMB-er, og derfor oppfordrer vi deg til å ta kontakt slik at vi kan finne ut hvordan du kan bidra.


Meld din interesse som leverandør

    Kort beskrivelse av tjenester til hvilken prosjektfase

    Har du noen innovative produkter som kan være av interesse for oss?