Hvem er vi

Ventyr er en allianse hvor vi bruker både NorSea Groups og Parkwinds ekspertise. De to selskapene har en visjon om å utnytte sin maritime infrastruktur og offshore vinderfaring for å sette fart på Norges havvindindustri.

Finn ut mer om NorSea Group og Parkwind under.

Parkwind er et uavhengig grønt energiselskap som utvikler, finansierer og driver vindparker til havs. Med mer enn ti års erfaring og 771 MW under operativ ledelse i den belgiske Nordsjøen, utvider Parkwind for tiden internasjonalt. Med aktive prosjekter i ulike utviklingsstadier, som Arcadis Ost 1 (DE) eller Oriel (IRL), er Parkwind satt til å legge til ytterligere 1,2 GW kapasitet under sin ledelse.

Forpliktet til å gjøre grønn energi tilgjengelig og rimelig for alle gjennom sin unike tilnærming som dekker hele verdikjeden for offshore vind, har Parkwind etablert seg som en pålitelig og konkurransedyktig partner til lokalsamfunn, myndigheter og leverandører globalt. Sammensatt av over 120 fagfolk som opererer fra kontorer i Belgia og Irland, leder Parkwind offshore vindenergivirksomheten til sin belgiske aksjonær Virya, som eies av Colruyt Group og Korys.

NorSea har nesten 60 års historie i kjernen av den norske offshoreindustrien. De er en betydelig eier av strategisk havneinfrastruktur og en komplett leverandør av havnetjenester, base- og logistikkløsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, offentlige virksomheter, havbruksnæringen, vindindustrien og annen maritim industri.

NorSea har de siste årene også bygget opp en stadig økende virksomhet innen fornybar industri som havvind, havrom m.m., og drifter i dag 9 forsyningsbaser og havneanlegg i Norge, samt i Danmark, Storbritannia og Canada. I 2020 hadde NorSea en omsetning på ca.. NOK 2,3 milliarder og rundt 900 ansatte. NorSea er 99 % eid av Wilh. Wilhelmsen og er dermed en integrert del av et stort verdensomspennende nettverk innen den maritime næringen.

Kontakt oss

Hovedkontor

NorSea Group
Risavika Havnering 14
NO-4056 Tananger

Pressekontakt