Parkwind og NorSea har i fellesskap laget en allianse som skal søke på havvindlisenser i Norge.

Denne havvindalliansen kommer til å være et solid bidrag til Norges ambisiøse mål om å bli et lavutslippssamfunn, og en viktig del av energiomstillingen i det europeiske markedet.

En unik allianse

“Suksess innen havvind er noe man oppnår i fellesskap. Sammen med våre norske partnere kan vi tilby en unik pakke bestående av lokal ekspertise og mer enn et tiår med erfaringer fra havvind”, sier Francois Van Leeuw, co-CEO i Parkwind.

Gjennom Parwind kan alliansen tilby bred kompetanse og nettverks- og verdikjedeerfaringer gjennom ti år med utvikling, finansiering, bygging og drift av havvindparker i Europa.

Basert i Stavanger

Med et tydelig fokus på lokal verdiskaping kommer alliansen til å styrke Stavangerregionens ambisjon og posisjon som Norges energihovedstad.

“Prosjektet kommer til å bli gjennomført av et norsk selskap med hovedkvarter i Stavanger. Vi kommer til å dra stor nytte av NorSeas 55 år lange erfaring innen norsk offshoreindustri, samt verdifull innsikt fra NorSeas og Parkwinds andre havvindprosjekter”, sier John E. Stangeland, CEO i NorSea.

En kraftfull kombinasjon

I tillegg til Parkwind og NorSea er Wilhelmsen Group – i tillegg til å være NorSeas største aksjonær – en aktiv bidragsyter i alliansen. Alliansens kombinasjon av en sterk lokal industriposisjon og betydelig havvinderfaring gir store muligheter for verdiskaping for alle involverte.

“Dette er en komplementær industriallianse med anerkjente partnere som kombinerer lokal, nasjonal og internasjonal erfaring, ekspertise og finansiering, deler det langsiktige oppdraget for fornybar energi og overholder de høyeste miljøstandardene”, sier Jan Eyvin Wang, Executive vice president for New Energy i Wilhelmsen Group.

Om NorSea

NorSea har nesten 60 års historie i kjernen av den norske offshoreindustrien. Selskapet er en betydelig eier av strategisk havneinfrastruktur og en komplett leverandør av havnetjenester og base- og logistikkløsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, offentlige virksomheter, havbruksnæringen, vindindustrien og annen maritim industri.

NorSea har de siste årene også bygget opp en stadig økende virksomhet innen fornybar industri som havvind, havrom m.m., og drifter i dag ni forsyningsbaser og havneanlegg i Norge, Danmark, Storbritannia og Canada. 

I 2020 hadde NorSea en omsetning på ca. NOK 2,3 milliarder og rundt 900 ansatte. NorSea er 99 % eid av Wilh. Wilhelmsen og er dermed en integrert del av et stort verdensomspennende nettverk innen den maritime næringen.

Om Wilhelmsen

Wilhelmsen er et globalt maritimt selskap grunnlagt i Tønsberg i 1861. Gjennom verdens største maritime nettverk, med aktiviteter i flere enn 2 200 havner over hele verden selger Wilhelmsen produkter og tjenester til over halvparten av den globale handelsflåten. 

Wilhelmsen betjener også noen av de mest avanserte skipene i verden. Wilhelmsen utvikler innovative og utfordrende løsninger som endrer den maritime industrien gjennom bruk av teknologi, og ved å investere i energiomstilling og den grønne skiftet. 

Med tusenvis av ansatte i over 60 land tar Wilhelmsen kompetanse, bærekraft, innovasjon og kundefokus enda et skritt lenger

About Parkwind

Parkwind er et uavhengig grønt energiselskap som utvikler, finansierer og driver vindparker til havs. Med mer enn ti års erfaring og 771 MW under operativ ledelse i den belgiske Nordsjøen, utvider Parkwind for tiden internasjonalt. Med aktive prosjekter i ulike utviklingsstadier, som Arcadis Ost 1 (DE) eller Oriel (IRL), er Parkwind satt til å legge til ytterligere 1,2 GW kapasitet under sin ledelse.

Forpliktet til å gjøre grønn energi tilgjengelig og rimelig for alle gjennom sin unike tilnærming, som dekker hele verdikjeden for offshore vind, har Parkwind etablert seg som en pålitelig og konkurransedyktig partner til lokalsamfunn, myndigheter og leverandører globalt. 

Sammensatt av over 120 fagfolk som opererer fra kontorer i Belgia og Irland, leder Parkwind offshore vindenergivirksomheten til sin belgiske aksjonær Virya, som eies av Colruyt Group og Korys.