Denne uken har NorSea og Parkwind deltatt på ulike arrangementer i Norge, der havvind har vært et viktig tema.

Tirsdag deltok John Stangeland, CEO i en av våre partnere NorSea, på Havvindkonferansen i Oslo, arrangert av Norwegian Offshore Wind. Hans innlegg innlegg var under en programpost hvor de ulike base- og havneselskaper presenterte sine planer for tilrettelegging for havvind-industrien. 

Utdanning og kompetanse

Onsdag og torsdag ble OTD23 arrangert i Stavanger, der Kristof Verlinden, O&M Manager i Parkwind, deltok i en paneldebatt. Workshopen ble initiert av Energy Innovation og tok for seg kompetanseutfordringer for faglært personell innen installasjon, drift og vedlikehold av havvindanlegg.

Kristof Verlinden er O&M Manager i Parkwind.

Her er noen hovedpoengene fra Verlindens innlegg:

 • Norge er bedre rustet enn Belgia var da de startet med havvind..
 • Å dele deres erfaringer, suksesser og lærdommer er avgjørende for suksess.
 • Parkwind er involvert i konsortier både for SNII og Utsira Nord-prosjektene i Norge.
 • – Vi håper mange av de talentfulle menneskene som deltar på denne workshopen kan bli med oss snart hvis vi sikrer kontrakten.
 • – Sikkerhet bør være et grunnleggende utgangspunkt, og jeg er glad for å se at det blir vektlagt. Opplæring er avgjørende.
 • – Når du jobber offshore, er du et lite team, og samarbeid er essensielt. Du må være forberedt på alt, fra sikkerhet til å passe på kollegene dine.
 • – Operatører og vedlikeholdsansvarlige kan noen ganger spisse oppgaver for smalt. Vi prøver å utfordre dette og dra nytte av teknikernes brede kompetanse.

Må få aksept

Torsdag deltok Stangeland på Offshore Wind-konferansen som en del av OTD Energy 2023. Diskusjonen var rettet mot den essensielle rollen som havner og baser spiller i havvindindustrien.

– Du må være nær leverandører, nær flyplasser, nær veier og infrastruktur, mener Stangeland.

Stangeland understreket også betydningen av å ha nære bånd til lokale samfunn og skape arbeidsplasser som har betydelige ringvirkninger i disse samme samfunnene.

Han presenterte noen viktige punkter for Norge:

 1. Reduserte kostnader og konkurransekraftig LCOE (Levelized Cost of Energy)
 2. Global ledelse innen flytende havvind (FOW)
 3. Eksportmuligheter
 4. Aksept i samfunnet og politisk forankring

– Nøkkelen til suksess er å utvikle store industrihavner og etablere industriell serieproduksjon i Norge, avslutter direktøren.

Relaterte nyheter