Forrige uke ble Arendal omgjort til et sentrum for dialog og nettverksbygging da Ventyr deltok under Arendalsuka. Dette årlige arrangementet, som samler politikere, organisasjoner, bedrifter, akademia og publikum, trakk tusenvis av samfunnsengasjerte deltakere. Et viktig tema i år var uten tvil havvind, og ulike økter var viet til å utforske dets potensial. Blant de aktive deltakerne utmerket representanter fra vår partner NorSea seg ved å dele sine innsikter og perspektiver.

Den store havvindkvelden

Høydepunktet på mandagskvelden var arrangementet med tittelen “Den store havvindkvelden,” arrangert av Norwegian Offshore Wind, Fornybar Norge og Offshore Norge. John E. Stangeland, administrerende direktør i NorSea, delte sine synspunkter. Et sentralt spørsmål gjennomsyret diskusjonene denne kvelden: “Hva kreves for å nå våre fastsatte mål?” Stangeland understreket at å realisere disse målene krever ikke bare engasjement fra bransjeaktører, men også offentlig støtte.

“Mulighetene er mange, det er et voksende marked med potensielt enorme investeringer og arbeidsplasser,” uttalte han.

Arvid Nesse, direktør av Norwegian Offshore Wind, understreket ytterligere sysselsettingsaspektet. Han fremhevet det enorme potensialet for å skape en ny bransje med utallige jobbmuligheter og lovende eksportmuligheter.

Fornybar Norge, i samsvar med deltakernes tanker, argumenterte sterkt for å gripe mulighetene som ligger foran oss. Deres budskap var klart: Å la disse mulighetene gli gjennom fingrene ville være en forgjeves sjanse, da andre land er klare til å gripe dem.

“Tempoet må ikke avta etter Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II,” oppfordret Aslaug Haga, CEO i Fornybar Norge.

Grip mulighetene!

Arendalsuka 2023 fikk besøk av selveste Giles Dickson, administrerende direktør i WindEurope. Hans bidrag var både opplysende og pragmatisk. Han deltok i flere økter arrangert av Energihovedstaden Stavanger, der han delte sine klare anbefalinger for Norges fremtid innen havvind. Dickson understreket nødvendigheten av rask handling:

“Fordelene med å handle nå er enorme, og risikoen ved å ikke handle raskt er like betydelig.”

Han bemerket at mange europeiske land raskt beveger seg fremover med planene for blant annet flytende havvindauksjoner.

“Norge må ikke sakke akterut, da dette kan true forsyningskjeden.”

Michael Hannibal, partner i Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), deltok også i løpet av uken. CIP er sammen med NorSea og Parkwind partnere i Blåse-konsortiet, som ser på flytende havvind, men Hannibal kommenterte også den generelle satsingen på havvind i Norge.


“Norge har ambisiøse mål med et offisielt mål om å bygge 30 GW offshore vind innen 2040. Sammen med våre partnere NorSea og Parkwind, og våre kraftpartnerne Hammerfest Energi og Varanger Kraft, er Blåse-konsortiet sammen med våre andre finansierings- og teknologipartnere fra KLP og Kongsberg klare til å ta del i dette arbeidet. Flytende havvind passer perfekt langs den norske kysten, og vindindustrien kan veldig godt bli det neste offshore-eventyret for våre nordiske naboer,” sier Michael Hannibal.

Arendalsuka: Plattform for fremdrift

Giles Dickson uttrykte også sin beundring for Arendalsuka som en plattform for helhetlige diskusjoner om utfordringene og potensielle løsninger som strekker seg utover vind- eller energifeltet. Arrangementets fokus på mangfoldige samfunnsspørsmål og de felles innsatsene for å takle dem samarbeidsvillig imponerte ham.

Med tanke på fremgangen det siste året, bekreftet statssekretær Anders Bjelland Eriksen at betydelige fremskritt hadde blitt gjort siden fjorårets diskusjoner om muligheten for havvind i norske farvann.

“Lanseringen av 20 nye potensielle områder og de nært forestående søknadsfristene for de to første områdene markerer betydelige skritt i riktig retning.»

Totalt ble det arrangert 38 hendelser som dreide seg om havvind eller relaterte temaer under Arendalsuka 2023. NorSeas engasjement strakte seg utover “Den store havvindkvelden,” inkludert deltakelse på SIVAs arrangement med tittelen “Kan utslippstunge industriparker bli en grønn konkurransefordel?”

Diskusjonene gikk inn på samlokalisering av industrier for å oppnå klima- og miljøgevinster, identifiserte utfordringer og muligheter, sikret bærekraftig kapital og legemliggjorde konkurransedyktige, grønne industriområder gjennom samarbeid mellom nasjonale og lokale beslutningstakere.

John Stangeland, som representerte NorSea, bidro med uvurderlige innsikter til disse diskusjonene og bekreftet selskapets forpliktelse til bærekraftig fremgang.

Arendalsuka 2023 etterlot seg ikke bare en uke med meningsfylte interaksjoner og utvekslinger, men også en kraftig oppfordring om å omfavne mulighetene innen havvind med dedikasjon og samarbeid.

Relaterte nyheter