Parkwind, Ingka Investments og NorSea går sammen om det norske Sørlige Nordsjø II havvindprosjektet.

Ventyr-konsortiet har i dag levert søknad om forhåndskvalifisering for utviklingen av området Sørlige Nordsjø II i den norske delen av Nordsjøen.

Det er også kunngjort at Ingka Investments, investeringsdelen av Ingka Group – den største operatøren av IKEA Retail – skal bli med i Ventyr-konsortiet og ta en eierandel på 49 prosent i konsortiet. Ventyr-konsortiet ble først etablert som et partnerskap mellom den belgiske havvindutvikleren og operatøren Parkwind og det norske energiserviceselskapet NorSea.

Drevet av en tydelig forpliktelse til å bidra til fremme av norsk fornybar energi, har Ingka Investments og den belgiske havvindutvikleren og operatøren Parkwind gått sammen i Ventyr-konsortiet. Begge partnerne har en lang historie med innovativ og bærekraftig utvikling av havvind, og presenterer en sterk og ambisiøs kombinasjon av teknisk ekspertise og erfaring, økonomisk styrke og en langsiktig strategi.

Etter at Ingka Investments blir en del av konsortiet, vil NorSea fortsatt være en essensiell partner i Ventyr-konsortiet og tilby et bredt spekter av tjenester til eierne Ingka Investments og Parkwind, mens de ytterligere styrker ambisjonene om å utvikle konsortiet til å bli en vellykket aktør innen norsk havvind.

For Ingka Investments er dette partnerskapet en del av et EUR 6,5 milliarders initiativ for å støtte 100 prosent forbruk av fornybar energi i hele IKEA-verdikjeden og utover. Ingka Investments har investert og forpliktet EUR 4 milliarder i prosjekter innen fornybar energi til dags dato.

Konsortiet vil nå søke å fremme sitt bud i Sørlige Nordsjø II anbudet for å utvikle, bygge og drifte det første store bunnfaste havvindanlegget i Norge med en kapasitet på opptil 1,5 GW. Området Sørlige Nordsjø II ligger i sør i den norske delen av Nordsjøen.

Om Ingka Group

Med IKEA-retailvirksomhet på 31 markeder er Ingka Group den største IKEA-forhandleren og representerer omtrent 90% av IKEA-salget. Det er en strategisk partner for å utvikle og innovere IKEA-virksomheten og hjelpe til med å definere felles IKEA-strategier. Ingka Group eier og driver IKEA-salgskanaler under franchiseavtaler med Inter IKEA Systems B.V. Det har tre forretningsområder: IKEA Retail, Ingka Investments og Ingka Centres.

ingka.com

Om Parkwind

Parkwind er en integrert havvindvirksomhet som utvikler, finansierer og driver havvindparker. Siden juli 2023 har Parkwind vært en del av JERA Co., Inc. en av de største kraftgenererende selskapene i verden. Sammen har Parkwind og JERA over et tiår med erfaring og over 1500 MW havvindressurser under drift og konstruksjon i Belgia og Tyskland, Storbritannia, Taiwan og Japan, i tillegg til en omfattende pipeline med havvindprosjekter under utvikling over hele verden, inkludert i Belgia, Tyskland, Irland, Storbritannia, Norge, Hellas og Australia/New Zealand.

Forpliktet til å gjøre grønn energi tilgjengelig og rimelig for alle gjennom sin unike tilnærming med å dekke hele verdikjeden for havvind, har Parkwind etablert seg som en pålitelig og konkurransedyktig partner for samfunn, myndigheter og leverandører globalt. 

parkwind.eujera.co.jp

Om NorSea

NorSea har nesten 60 års historie i kjernen av den norske offshoreindustrien. De er en betydelig eier av strategisk havneinfrastruktur og en komplett leverandør av havnetjenester, base- og logistikkløsninger til kunder i olje- og gassindustrien, offentlige foretak, oppdrettsnæringen, vindindustrien og andre maritime bransjer.

I de siste årene har NorSea også bygget opp en stadig økende virksomhet innen fornybare næringer som havvind, romvirksomhet osv., og driver for øyeblikket 9 forsyningsbaser og havnefasiliteter i Norge, samt i Danmark, Storbritannia og Canada. I 2023 vil NorSea ha en omsetning på nesten NOK 3 milliarder og rundt 1200 ansatte. NorSea eies 99% av Wilh. Wilhelmsen og er dermed en integrert del av et stort verdensomspennende nettverk innen den maritime industrien.

norseagroup.com

Relaterte nyheter