Rundt 100 deltakere ble med på Ventyr og Blåses leverandørdag på Sola utenfor Stavanger, og de fikk servert en rekke gode nyheter for leverandørindustrien.

Fra formiddagssesjonen var det spesielt Eirik Ellingsens innlegg som skapte entusiasme. Hans hovedpunkter var helt klare:

 1. Markedspotensialet i havvind er enormt
 2. Norske leverandører bør tenke internasjonalt umiddelbart

– Samtidig er det én bekymring som gjelder leverandørindustrien globalt: Kan de levere nok og tidsnok? Det er slettes ikke sikkert, sier Ellingsen som er rådgiver i Norwegian Energy Partners (NORWEP).

Han listet opp en rekke punkter der det er behov for norsk leverandørindustri:

 • Undersøkelse av området, miljø, met-ocean og geoteknikk M
 • ulighetsstudier og planlegging av lisenser
 • Forskningsinstitusjoner
 • Konseptteknikk og front-end design
 • Prosjektledelse og ingeniørvirksomhet
 • Sikkerhet – design, utstyr og systemer
 • Logistikk for fartøyer, design og skreddersydde løsninger
 • Fartøyer og marint utstyr
 • Understasjoner og delunderstasjoner
 • Kritisk infrastruktur – understasjon, tilkobling til strømnett, kommunikasjon
 • Sikkerhet
 • Kabler, kabelsystemer, planlegging, installasjon og overvåkning
 • Walk-to-Work (W2W), kraner og fortøyningsystemer
 • Løsninger med flytende fundamenter
 • Løsninger med faste fundamenter
 • Logistikk på land og havner, forberedelse og utlasting av havn
 • Logistikk offshore, utlasting og transport til installasjonsstedet
 • Forvaltning av eiendeler og integritet
 • Drift og forvaltning
 • Digitalisering

– Jo før de norske leverandørene kan komme seg internasjonalt, dess bedre. Alt her handler om internasjonalt samarbeid, mener Ellingsen.

Fornybart i 100 år

Deltakerne fikk også konkrete områder der Ventyr ønsker å knytte til seg leverandører. Stephane Bronckers gikk gjennom flere deler av prosjektet for å vise bredden før deltakerne fikk snakke direkte med aktørene i prosjektet og dermed kunne presentere sine løsninger og produkter.

– Jeg håper mange brukte muligheten til å snakke med oss under denne delen, slik at vi kan bygge opp en liten database med leverandører som vi kan jobbe videre med, sier Bronckers.

Etter lunsj var fokuset mer på flytende havvind, men havvindrådgiver i Rystad Energy, Sander Baksjøberget, snakket om markedssituasjonen for både havvind generelt og om forholdet mellom flytende- og bunnfaste havvindsprosjekter.

– Bunnfaste installasjoner vil være det vanligste en stund enda. I 2034-2035 regner vi med at flytende havvind vil ha cirka 30 prosent av nye installasjoner, sier han.

Stavanger-regionen regnes som Energihovedstaden i Norge og prosjektleder Ulf Rosenberg fortalte om hvordan regionen jobber med grønn omstilling innen energi, selv om det ikke er noe nytt.

– Vi gjorde det grønne skiftet innen energi for 100 år siden da vi begynte med vannkraft. Vi er dermed midt i et 200-års perspektiv med fornybar energiproduksjon, sier Rosenberg.

Relaterte nyheter