Leuven, 3. juni 2024 – I tråd med avtalen signert med norske myndighetener, har Ventyr levert meldingene for det prosjektspesifikke konsekvensutredningsprogrammet for Sørlige Nordsjø II (SNII).

Sørlige Nordsjø II omfatter en stor havvindpark bestående av anslagsvis 60-100 vindturbiner med en total kapasitet på 1500 MW, en offshore omformerplattform, interne kabler i vindparken, undersjøisk kabel («eksportkabel»), landingsanlegg (mansjettstasjon), kraftlinje, jordkabel og/eller mikrotunnel på land og en ny omformerstasjon på land. Tilkobling til hovednettet vil skje via Statnetts eksisterende transformatorstasjon i Kvinesdal.

Meldingen gjelder både offshoredelen av vindparken og nettilkoblingen til Kvinesdal.

Utviklingsplanene dekker områder til havs innenfor Norges økonomiske sone og på land i Kvinesdal kommune og enten Flekkefjord, Farsund eller Lyngdal kommune i Agder. Dette er avhengig av hvilket alternativ som velges for nettilkoblingen.

Rapporten inkluderer:

  • Beskrivelse av bakgrunn og prosess;
  • Foreløpig beskrivelse av tiltak og alternativer for nettilkobling;
  • Beskrivelse av dagens situasjon og kunnskapsgrunnlag;
  • Foreløpig vurdering av miljømessige og sosiale konsekvenser og mulige avbøtende tiltak forslag til studieprogram.

François Van Leeuw, co-CEO i Parkwind, bekrefter.

– Dette trinnet er en annen milepæl i Ventyrs bidrag til å utvikle havvindprosjektet på Sørlige Nordsjø II, som støtter Norge i å oppfylle sine ambisjoner om å produsere mer fornybar energi. Utviklingen av havvind vil bidra til å redusere klimagassutslipp og utvikle ny ekspertise og teknologi innen den norske leverandørindustrien.

Den 31. mai 2024 lanserte NVE en offentlig høring, hvor innspill fra alle interesserte parter vil bli samlet inn frem til 4. september 2024.

To offentlige høringer vil bli arrangert, den første onsdag 14. august 2024 i Farsund, og den andre torsdag 15. august 2024 i Kvinesdal.

Basert på rapporten og den påfølgende høringsrunden vil energimyndighetene fastsette et endelig studieprogram, som vil tjene som grunnlag for den prosjektspecifikke konsekvensutredningen som beskriver virkningene på miljø og samfunn. Siden prosjektet er i en tidlig utviklingsfase inkluderer den presenterte utformingen av prosjektet fortsatt flere alternativer, f.eks. for banene til eksportkabelen for å nå transformatorstasjonen i Kvinesdal. Gjennom kommende vurderinger (teknisk gjennomførbarhet, konsekvensutredning, kostnader, …) vil flere av disse alternativene bli forkastet for å komme til et faktisk design med bare noen få åpne alternativer.

For mediehenvendelser, vennligst kontakt communication@parkwind.eu

Ventyr AS

Risavika Havnering 14
P.O. Box 70, 4098 Tananger
NO-4056 Tananger

contact@ventyrenergy.com

Relaterte nyheter